کتابخانه گنجینه ای است فرهنگی که در آن مجموعه­ هایی از اطلاعات و دانش بشری گرد آمده است.

 

بنابراین کتابخانه در هر سازمان و نهادی به­ ویژه مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی به منزله قلب آن سازمان محسوب می شود.

کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع ­رسانی  دانشگاه بجنورد مجموعه­ ای است زیر نظر معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه که همزمان با تأسیس دانشگاه در سال 84 با 1000 جلد کتاب برای  چهار رشته مهندسی صنایع، کامپیوتر، شهرسازی و معماری شروع به کار کرد.