گروه های مختلف اعضا و استفاده کنندگان

 
گروه اول: اعضای هیات علمی (طرح سربازی، پیمانی، رسمی، مامور به تحصیل) و حق التدریس دانشگاه

گروه دوم: دانشجویان دانشگاه بجنورد در مقاطع تحصیلی مختلف

گروه سوم: کارکنان دانشگاه بجنورد (رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی)

 

شرایط عضویت

 

 افراد متقاضی می توانند با تکمیل فرم عضویت از خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه استفاده نمایند:

توجه

·    کتاب های پر مراجعه و یا تک نسخه ای، ممکن است در قفسه های رزرو کتابخانه قرار گیرد و فقط در بخش مرجع از آنها استفاده شود.

·     کتاب ها فقط به مدت دو روز کاری به نام مراجعه کنندگان رزرو می شود و پس از انقضای مدت در اختیار متقاضی بعدی قرار خواهد گرفت.

·     تمدید امانت، در صورتی که متقاضی دیگری نداشته باشد تا حداکثر 2 بار توسط شخص امانت گیرنده از طریق سیستم امانت (سیمرغ) و در صورت نیاز به تمدید بیشتر، توسط مسئول میز امانت طبق مقررات بلامانع است.

·     اعضاء هنگام استفاده از خدمات امانت بایستی شخصاً مراجعه نمایند و کتابخانه از دادن کتاب با شماره عضویت دیگران به افراد متقاضی معذور است. ضمنا همراه داشتن کارت عضویت جهت دریافت خدمات الزامی می باشد.

 

اعتبار عضویت

 

گروه اول: الف) برای اعضای هیات علمی شاغل تا زمان اشتغال به خدمت رسمی در دانشگاه

ب) برای اساتید حق التدریس تا پایان هر نیمسال تحصیلی.

گروه دوم: تا پایان دوره تحصیلی.

گروه سوم: برای کارکنان رسمی تا پایان خدمت رسمی و برای کارکنان پیمانی و قراردادی تا پایان قراداد .

.