دسترسی دوباره به تمام متن پایان نامه ها و رساله های گنج باز شد

دسترسی دوباره به تمام متن پایان نامه ها و رساله های گنج باز شد


به گزارش روابط عمومی " پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران" در پاسخ به نیاز جامعه علمی کشور، با هماهنگی و همکاری سازمان بازرسی کل کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ دسترسی دوباره به تمام متن پایان نامه ها و رساله ها در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) فراهم شد.