ساعت کاری سالن های مطالعه

ساعت کاری سالن های مطالعه


ساعت کاری سالن های مطالعه

قابل توجه دانشجویان گرامی:

ساعت کاری سالن های مطالعه کتابخانه مرکزی دانشگاه بجنورد به شرح زیر می باشد.

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 19:30