پایان نامه و رساله تحصیلات تکمیلی

پایان نامه و رساله تحصیلات تکمیلی


فرم ها و فایل های مورد نیاز

 

 

  • فرم اصالت و مالکیت پایان نامه (درج فرم اصالت و مالکیت تایید شده در نسخه PDF ، Word و نسخه صحافی شده الزامی می‌باشد. به این منظور لازم است از نسخه کاغذی امضا شده فرم اصالت و مالکیت، اسکن تهیه و درنسخه الکترونیک ( PDF و Word) درج نمایید.)